El transport del seu paquet

El termini de lliurament és de 48 a 72 h dies hàbils.
Els productes les entregues requereixin de terminis diferents reflectiran aquesta particularitat en la seva descripció.

Per un lliurament amb la signatura, un càrrec addicional, contacteu amb nosaltres. Sigui quin sigui el mètode d'enviament seleccionat, presentarem com més aviat millor, un vincle que li permet rastrejar l'enviament en línia del seu paquet.

Despeses d'enviament inclouen l'embalatge, la manipulació i enviament. Poden contenir un fix i una part variable basat en el preu o el pes de la seva sol · licitud. Recomanem per consolidar les seves compres ho faci en una sola comanda.

Traballem amb els següents transportistes:

- Nacex: Espanya, Portugal i resta d'Europa.

Descripció del dret de desistiment

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar Frusenet, C/ Gombau de Besora, 32, 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona), tel: 607431460 i info@frusenet.com la seva decisió de desistir de l'contracte a través d' una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic]. es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.


Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns o Frusenet, C/ Gombau de Besora, 32, 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona), tel: 607431460 i info@frusenet.com,  sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l'contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions a el dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  • a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  • b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • d) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
  • e) El subministrament de béns el preu depengui de fluctuacions de mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model de Formulari de desistiment

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte)

- A l'atenció de Marc Sadurní Miguelez, C/ Gombau de Besora, 32, 08580 – Sant Quirze de Besora (Barcelona), Info@frusenet.com:

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*)

- Comanda el / rebut el (*)

- Nom de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura de l'consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------